Toimintakertomus

Toimintakertomus 2018

 

Yleistä

Syöpäklinikan Tukijat ry kerää toiminnallaan varoja HYKS Syöpäkeskuksen potilaiden, heidän omaistensa ja henkilöstön tukemiseen vaativassa elämäntilanteessa sekä työssä. ​HYKS Syöpäkeskus on Suomen suurin ja monipuolisin syövänhoitokeskus, jossa annetaan yksilöllistä syövän hoitoa.

Syöpäklinikan Tukijat ry on sääntöjensä mukaan voittoa tavoittelematon yhdistys. Se toimii hallituksen jäsenten sekä tukitoimikunnan talkootyöllä ja yhdistyksen sihteerin laskuttamalla tuntityöllä. Jäsenmaksut, lahjoitukset, testamenttilahjoitukset sekä muu varainhankinta käytetään kokonaan tukityöhön. Lahjoituskohteet ja -toiveet tulevat klinikoilta ja yhdistyksen hallitus päättää keräysvarojen käyttämisestä ja ajankohdista.

Yhdistykselle on anottu ja myönnetty rahankeräyslupa, joka ulottuu 29.11.2020 saakka. Yhdistys jatkaa varojen keräystoimintaa toimialueellaan yhdistyksen säännöissään määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyötä Syöpäklinikan Tukijat ry:tä edustavien eri asiantuntijaryhmien ja organisaatioiden kanssa kehitetään edelleen.

Hallinto

Yhdistyksellä on hallitus, johon kuuluu 12 jäsentä. Vuoden 2018 lopussa hallitukseen kuuluivat seuraavat jäsenet:

 • Ann Selin, puheenjohtaja
 • Risto Kirjalainen, varapuheenjohtaja
 • Inge-Brit Barkholt, rahastonhoitaja
 • Minna Anttonen
 • Maarit Feldt-Ranta
 • Ulla Kotiluoto
 • Suvi Laru
 • Pirjo Lönnfors
 • Johanna Mattson
 • Hilkka Olkinuora
 • Susanna Sonninen
 • Marjatta Spankie
 • Eeva Lind-Ekholm, yhdistyksen sihteeri

Syöpäklinikoiden ja syöpätutkimuksen tuki ry:n kirjanpidosta vastaa Oy Qwerty Ab ja toiminnantarkastajana toimii ekonomi Tuula Enberg.

Tiedottaminen ja potilasoppaat                        

Yhdistys pitää tärkeänä ajantasaisen ja asiantuntevan tiedotuksen välittämistä potilaalle hänen sairaudestaan ja sen hoidosta ja vaikutuksista elämän eri osa-alueilla. Yhdistys painottaa tiedotuksessa lääketieteen ja hoitotyön korkeaa asiantuntemusta kirjoittajien osalta.

Yhdistys tekee potilasopasyhteistyötä Suomen Syöpäpotilaat ry:n kanssa. Uusia oppaita tuotetaan ja päivitetään. HYKS Syöpäkeskus tuottaa oppaisiin lääketieteellisen osuuden ja Suomen Syöpäpotilaat vastaa oppaiden toimittamisesta, kuvituksesta, taitosta ja painosta. Oppaat ovat saatavilla sekä sähköisenä että painotuotteena. Tuki ry maksaa kirjoittajille ja päivittäjille kirjoituspalkkiot. Kaikista muista kuluista vastaa Suomen Syöpäpotilaat ry. Syöpäkeskus saa tilata vain postikuluilla tarvitsemansa määrän kaikkia Suomen Syöpäpotilaat ry:n tuottamia oppaita, myös niitä, joita ei ole tehty klinikan kanssa yhteistyössä.

Laitehankinnat, lahjoitukset ja tapahtumat

Yhdistys jatkaa laitehankintojen tekemistä resurssiensa puitteissa. Se jakaa edelleen kahvilippuja potilaille, jotka joutuvat odottamaan hoitoihin pääsyä tai kuljetusta sekä huolehtii osastojen ja odotustilojen kukittamisesta joulun aikaan. Henkilökunnalle se lahjoittaa kerran vuodessa joulujuhlassa stipendejä, vuonna 2018 lahjoitettiin 5 stipendiä. Osastot saavat itse ehdottaa ja valita keskuudestaan stipendien saajat.

Hufvudstadsbladet lahjoitti jälleen lehden vuosikerran Syöpäkeskuksen potilaiden luettavaksi. Tukiyhdistys toimittaa lehden vuodeosastoille ja aulatiloihin. A-lehdet/Apu ja Otavamedia lahjoittivat valikoiman aikakauslehtien vuosikertoja Syöpäkeskuksen potilaille.

Kesko Oy lahjoitti hematologian klinikan osastoille kuntopyörän, crosstrainerin ja soutulaitteen.

Sytomyssy-HUS-ryhmä on tehnyt vapaaehtoistyönä osastojen potilaille sytomyssyjä, pipoja, ym. kudontatöitä ja heitä on tuettu lankakuluissa.

Hankimme Syöpäkeskuksen osastoille v. 2018 mm. retkisänkyjä omaisille

Helmikuussa Syöpäklinikan Tukijat muisti potilaita Maailman Syöpäpäivänä 4.2. leivoksin.

Joulukuussa järjestimme Syöpäkeskuksessa kampanjan, jossa tarjoilimme glögiä ja jaoimme tietoa yhdistyksestä.

Syöpäkeskuksen joulujuhlaan lämpimän tervehdyksensä toi yhdistyksen perustaja, ministeri Elisabeth Rehn. Syöpäklinikan Tukijat järjesti Astrid Swanin esiintymisen joulujuhlaan sekä muisti juhlassa esiintyneitä lapsia joulupussukoin. Tukijoiden hallitus jakoi stipendit tunnustuksena erityisen hyvästä hoidosta ja potilaiden huomioimisesta. Tukiyhdistys somisti Syöpäkeskuksen vuodeosastoja joulukukilla. Kukat tähän lahjoitti Stockmann.

Laite- ja tavaralahjoitusten lisäksi yhdistys on saanut tilikauden aikana lahjoituksia yksityishenkilöiltä 25.650 euroa. Jäsenmaksutulot olivat 910 euroa.

Tukijoiden hankinta

Jatkamme edelleen toimintamme tukijoiden hankintaa. Toimintaamme ovat tukeneet sekä yritykset, että yksityiset henkilöt, jotka ovat lahjoittaneet syntymäpäiviensä tai muiden juhlien tuoton yhdistyksellemme.

Jatkamme myös tukijäsenten hankintaa. Pidämme heihin yhteyttä tapahtumien ja sähköisten jäsenkirjeiden sekä Facebookin välityksellä. Vuonna 2018 uudistettiin yhdistyksen sääntöjä ja yhdistyksen nimi muutettiin jo yleisesti käytössä olleeksi Syöpäklinikan Tukijat ry – Understödare för Cancerkliniken rf (ent. Syöpäklinikoiden ja syöpätautkimuksen tuki ry – Understödsföreningen för cancerklinikerna och cancerforskning rf).