Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS 2022

Yleistä

Yleistä Syöpäklinikan Tukijat ry kerää toiminnallaan varoja HUS Syöpäkeskuksen potilaiden, heidän omaistensa ja henkilöstön tukemiseen vaativassa elämäntilanteessa sekä työssä. HUS Syöpäkeskus on Suomen suurin ja monipuolisin syövänhoitokeskus, jossa annetaan yksilöllistä syövän hoitoa. Syöpäklinikan Tukijat ry on sääntöjensä mukaan voittoa tavoittelematon yhdistys. Se toimii hallituksen jäsenten ja muiden vapaaehtoisen talkootyöllä ja yhdistyksen sihteerin laskuttamalla tuntityöllä. Lahjoitukset, testamenttilahjoitukset sekä muu varainhankinta käytetään kokonaan tukityöhön. Lahjoituskohteet ja -toiveet tulevat klinikoilta ja yhdistyksen hallitus päättää keräysvarojen käyttämisestä ja ajankohdista. Yhdistykselle on anottu vuosittain uusi rahankeräyslupa. Yhdistys jatkaa varojen keräystoimintaa toimialueellaan yhdistyksen säännöissään määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseksi. Syöpäklinikan Tukijat ry kehittää edelleen yhteistyötä eri asiantuntijaryhmien ja organisaatioiden kanssa. Hallinto Yhdistyksellä on hallitus, johon kuuluu 11 jäsentä. Koko toimintakertomuskauden hallituksen jäseninä ovat toimineet  

 • Ann Selin, puheenjohtaja 1.1. – 13.4.2022
 • Liisa Halme, puheenjohtaja 14.4.2022 alkaen
 • Hilkka Olkinuora, varapuheenjohtaja
 • Minna Anttonen
 • Inge-Brit Barkholt
 • Ulla Kotiluoto
 • Suvi Laru
 • Johanna Mattson
 • Sari Sarkomaa
 • Susanna Sonninen
 • Frans Åkerblom

Hallitus kokoontui 6 kertaa kertomuskaudella.

Lisäksi toimihenkilöinä ovat kertomuskaudella toimineet

 • Riitta Kirjalainen, rahastonhoitaja  
 • Mari Kiljunen, yhdistyksen sihteeri

Yhdistyksen taloushallintoa on hoitanut pro bono kertomuskaudella Accountor ja toiminnantarkastajana toimi talousjohtaja Jukka Mattila ja varatoiminnantarkastaja Sirkku Terho.

Tiedottaminen ja potilasoppaat

Yhdistys pitää tärkeänä ajantasaisen ja asiantuntevan tiedotuksen välittämistä potilaalle hänen sairaudestaan ja sen hoidosta sekä sen vaikutuksista elämän eri osa-alueilla. Yhdistys painottaa tiedotuksessa lääketieteen ja hoitotyön korkeaa asiantuntemusta

kirjoittajien osalta. Yhdistys tekee potilasopasyhteistyötä Suomen Syöpäpotilaat ry:n kanssa. Uusia oppaita tuotetaan ja päivitetään. HYKS Syöpäkeskus tuottaa oppaisiin lääketieteellisen osuuden ja Suomen Syöpäpotilaat vastaa oppaiden toimittamisesta, kuvituksesta, taitosta ja painosta. Oppaat ovat saatavilla sekä sähköisenä että painotuotteena. Syöpäkeskus saa tilata vain postikuluilla tarvitsemansa määrän kaikkia Suomen Syöpäpotilaat ry:n tuottamia oppaita, myös niitä, joita ei ole tehty klinikan kanssa yhteistyössä.

Yhdistyksen nettisivuilla aloitettiin kertomuskaudella blogi, johon hallituksen jäsenet ovat kirjoittaneet postauksia.

Hankinnat, lahjoitukset ja tapahtumat

Covid-19, koronavirus on vaikuttanut yhdistyksen toimintaan, kuten koko yhteiskuntaan edelleen toimintakertomuskaudella 2022. Hallituksen kokoukset on pidetty pääosin videokokouksina ja tapahtumia ei ole voitu järjestää. Maailman Syöpäpäivänä 4.2.2022 Syöpäklinikan Tukijat muisti potilaita ja henkilökuntaa yhteistyössä Fazerin kanssa suklaalevyillä. Jouluaattona Syöpäkeskuksen vuodeosastojen potilaille sekä henkilökunnalle annettiin joulumuistamisena myös Fazerin suklaalevyt. Lisäksi yhdistys osti Klinikalle joulukukat. Yhdistys jakoi vielä kevään 2022 ajan mahdollisuuksien mukaan sekä Lahdessa ja Helsingissä kahvilippuja potilaille, jotka joutuvat odottamaan hoitoihin pääsyä tai kuljetusta aikojen viivästyessä. Sädehoidon päättäville lapsipotilaille ostettiin myös lahjoitettavaksi tarra-arkkeja hoidon päättyessä.

Henkilökunnalle yhdistys lahjoittaa kerran vuodessa joulujuhlassa stipendejä. Syöpäkeskus ehdottaa keskuudestaan stipendien saajat potilaiden sekä henkilökunnan palautteiden perusteella. Vuonna 2022 lahjoitettiin 5 stipendiä tunnustuksena erityisen hyvästä työstä ja potilaiden sekä muun henkilökunnan huomioimisesta. Stipendin saivat lääkäri Minna Lehto, sairaanhoitajat Kaisa Piironen, Kaisa Vuoksinen ja tutkimushoitaja Aila Rauta. Yksi stipendi kohdennettiin tukipalvelutoimintoihin ja sen sai laitoshuoltaja Hanna Määttänen.

Johanna Jouhki, yksityislahjoittaja, lahjoitti alkuvuonna yhdistyksen nettisivujen kautta 5000 € yhdistykselle. Lahjoitukseen hänen liittämän viestin mukaan lahjoitus on tarkoitettu hoitohenkilökunnan hyvinvointiin kiitoksena hyvästä hoidosta. Puheenjohtaja oli kiittäen puhelimitse yhteydessä lahjoittajaan. Kuukausittain tulee yksityishenkilöltä lahjoitus 20 € ja lisäksi muita lahjoituksia tuli 150 €, joten vuoden 2022 rahalahjoitukset olivat yhteensä 5390  €.

Vuosikokous ja jäsenmaksut

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin La Famiglia ravintolassa HOK Elannon tarjoamana 13.4.2022.

Jäsenmaksuja ei peritty vuonna 2022 vuosikokouksen päätöksellä.

Tukijoiden hankinta

Olemme jatkaneet edelleen toimintamme tukijoiden ja tukijäsenten hankintaa. Toimintaamme ovat tukeneet yritykset ja yksityiset henkilöt, jotka ovat lahjoittaneet esimerkiksi syntymäpäiviensä tai muiden juhlien tuoton yhdistyksellemme. Pidämme heihin yhteyttä tapahtumien ja sähköisten jäsenkirjeiden sekä Facebookin välityksellä.

TOIMINTAKERTOMUS 2021

Yleistä

Yleistä Syöpäklinikan Tukijat ry kerää toiminnallaan varoja HUS Syöpäkeskuksen potilaiden, heidän omaistensa ja henkilöstön tukemiseen vaativassa elämäntilanteessa sekä työssä. HUS Syöpäkeskus on Suomen suurin ja monipuolisin syövänhoitokeskus, jossa annetaan yksilöllistä syövän hoitoa. Syöpäklinikan Tukijat ry on sääntöjensä mukaan voittoa tavoittelematon yhdistys. Se toimii hallituksen jäsenten ja muiden vapaaehtoisen talkootyöllä ja yhdistyksen sihteerin laskuttamalla tuntityöllä. Lahjoitukset, testamenttilahjoitukset sekä muu varainhankinta käytetään kokonaan tukityöhön. Lahjoituskohteet ja -toiveet tulevat klinikoilta ja yhdistyksen hallitus päättää keräysvarojen käyttämisestä ja ajankohdista. Yhdistykselle on anottu vuosittain uusi rahankeräyslupa. Yhdistys jatkaa varojen keräystoimintaa toimialueellaan yhdistyksen säännöissään määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseksi. Syöpäklinikan Tukijat ry kehittää edelleen yhteistyötä eri asiantuntijaryhmien ja organisaatioiden kanssa. Hallinto Yhdistyksellä on hallitus, johon kuuluu 11 jäsentä. Koko toimintakertomuskauden hallituksen jäseninä ovat toimineet

 • Ann Selin, puheenjohtaja
 • Hilkka Olkinuora, varapuheenjohtaja
 • Minna Anttonen
 • Inge-Brit Barkholt
 • Liisa Halme
 • Ulla Kotiluoto
 • Suvi Laru
 • Johanna Mattson
 • Sari Sarkomaa
 • Susanna Sonninen
 • Frans Åkerblom

Hallitus kokoontui 6 kertaa kertomuskaudella.

Lisäksi toimihenkilöinä ovat kertomuskaudella toimineet

 • Riitta Kirjalainen, rahastonhoitaja
 • Mia Viljanen, yhdistyksen sihteeri 1.1. – 12.8.21
 • Mari Kiljunen, yhdistyksen sihteeri 14.10.21 alkaen

Yhdistyksen taloushallintoa on hoitanut pro bono kertomuskaudella Accountor ja toiminnantarkastajana toimi talousjohtaja Jukka Mattila ja varatoiminnantarkastaja Sirkku Terho.

Tiedottaminen ja potilasoppaat

Yhdistys pitää tärkeänä ajantasaisen ja asiantuntevan tiedotuksen välittämistä potilaalle hänen sairaudestaan ja sen hoidosta sekä sen vaikutuksista elämän eri osa-alueilla. Yhdistys painottaa tiedotuksessa lääketieteen ja hoitotyön korkeaa asiantuntemusta

kirjoittajien osalta. Yhdistys tekee potilasopasyhteistyötä Suomen Syöpäpotilaat ry:n kanssa. Uusia oppaita tuotetaan ja päivitetään. HYKS Syöpäkeskus tuottaa oppaisiin lääketieteellisen osuuden ja Suomen Syöpäpotilaat vastaa oppaiden toimittamisesta, kuvituksesta, taitosta ja painosta. Oppaat ovat saatavilla sekä sähköisenä että painotuotteena. Tuki ry maksaa kirjoittajille ja päivittäjille kirjoituspalkkiot. Kaikista muista kuluista vastaa Suomen Syöpäpotilaat ry. Syöpäkeskus saa tilata vain postikuluilla tarvitsemansa määrän kaikkia Suomen Syöpäpotilaat ry:n tuottamia oppaita, myös niitä, joita ei ole tehty klinikan kanssa yhteistyössä.

Hankinnat, lahjoitukset ja tapahtumat

Covid-19, koronavirus on vaikuttanut yhdistyksen toimintaan, kuten koko yhteiskuntaan edelleen toimintakertomuskaudella 2021. Hallituksen kokoukset on pidetty videokokouksina ja tapahtumia ei ole voitu järjestää. Maailman Syöpäpäivänä 4.2.2021 Syöpäklinikan Tukijat muisti potilaita Brunbergin mansikkasuukoin. Jouluaattona Syöpäkeskuksen vuodeosastojen potilaille sekä henkilökunnalle annettiin joulumuistamisena Fazerin suklaamakeiset. Yhdistys jakoi mahdollisuuksien mukaan sekä Lahdessa ja Helsingissä kahvilippuja potilaille, jotka joutuvat odottamaan hoitoihin pääsyä tai kuljetusta aikojen viivästyessä.

Henkilökunnalle yhdistys lahjoittaa kerran vuodessa joulujuhlassa stipendejä. Syöpäkeskus ehdottaa keskuudestaan stipendien saajat potilaiden sekä henkilökunnan palautteiden perusteella. Vuonna 2021 lahjoitettiin 6 stipendiä tunnustuksena erityisen hyvästä työstä ja potilaiden sekä muun henkilökunnan huomioimisesta. Stipendin saivat lääkäri Suvi Larjavaara, apulaisosastonhoitaja Riikka Wirlander, sairaanhoitajat Atte Marttinen, Tiina Vingisaar ja Tiina Carlsson. Yksi stipendi kohdennettiin tukipalvelutoimintoihin ja sen sai vahtimestari Markku Keinänen.

Ammattiliitto Pro lahjoitti yhdistykselle loppuvuodesta 2021 700 € rahalahjoituksen ja lisäksi kuukausittain tulee yksityishenkilöltä lahjoitus 20 € joten viime vuoden rahalahjoitukset olivat yhteensä 940 €.

Vuosikokous ja jäsenmaksut

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin sähköpostikokouksena 14.4. – 15.4.2021. Jäsenmaksuja ei peritty vuonna 2021 vuosikokouksen päätöksellä.

Tukijoiden hankinta

Olemme jatkaneet edelleen toimintamme tukijoiden ja tukijäsenten hankintaa. Toimintaamme ovat tukeneet yritykset ja yksityiset henkilöt, jotka ovat lahjoittaneet esimerkiksi syntymäpäiviensä tai muiden juhlien tuoton yhdistyksellemme. Pidämme heihin yhteyttä tapahtumien ja sähköisten jäsenkirjeiden sekä Facebookin välityksellä.

****

Toimintakertomus 2018

Yleistä

Syöpäklinikan Tukijat ry kerää toiminnallaan varoja HYKS Syöpäkeskuksen potilaiden, heidän omaistensa ja henkilöstön tukemiseen vaativassa elämäntilanteessa sekä työssä. ​HYKS Syöpäkeskus on Suomen suurin ja monipuolisin syövänhoitokeskus, jossa annetaan yksilöllistä syövän hoitoa.

Syöpäklinikan Tukijat ry on sääntöjensä mukaan voittoa tavoittelematon yhdistys. Se toimii hallituksen jäsenten sekä tukitoimikunnan talkootyöllä ja yhdistyksen sihteerin laskuttamalla tuntityöllä. Jäsenmaksut, lahjoitukset, testamenttilahjoitukset sekä muu varainhankinta käytetään kokonaan tukityöhön. Lahjoituskohteet ja -toiveet tulevat klinikoilta ja yhdistyksen hallitus päättää keräysvarojen käyttämisestä ja ajankohdista.

Yhdistykselle on anottu ja myönnetty rahankeräyslupa, joka ulottuu 29.11.2020 saakka. Yhdistys jatkaa varojen keräystoimintaa toimialueellaan yhdistyksen säännöissään määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyötä Syöpäklinikan Tukijat ry:tä edustavien eri asiantuntijaryhmien ja organisaatioiden kanssa kehitetään edelleen.

Hallinto

Yhdistyksellä on hallitus, johon kuuluu 12 jäsentä. Vuoden 2018 lopussa hallitukseen kuuluivat seuraavat jäsenet:

 • Ann Selin, puheenjohtaja
 • Risto Kirjalainen, varapuheenjohtaja
 • Inge-Brit Barkholt, rahastonhoitaja
 • Minna Anttonen
 • Maarit Feldt-Ranta
 • Ulla Kotiluoto
 • Suvi Laru
 • Pirjo Lönnfors
 • Johanna Mattson
 • Hilkka Olkinuora
 • Susanna Sonninen
 • Marjatta Spankie
 • Eeva Lind-Ekholm, yhdistyksen sihteeri

Syöpäklinikoiden ja syöpätutkimuksen tuki ry:n kirjanpidosta vastaa Oy Qwerty Ab ja toiminnantarkastajana toimii ekonomi Tuula Enberg.

Tiedottaminen ja potilasoppaat                        

Yhdistys pitää tärkeänä ajantasaisen ja asiantuntevan tiedotuksen välittämistä potilaalle hänen sairaudestaan ja sen hoidosta ja vaikutuksista elämän eri osa-alueilla. Yhdistys painottaa tiedotuksessa lääketieteen ja hoitotyön korkeaa asiantuntemusta kirjoittajien osalta.

Yhdistys tekee potilasopasyhteistyötä Suomen Syöpäpotilaat ry:n kanssa. Uusia oppaita tuotetaan ja päivitetään. HYKS Syöpäkeskus tuottaa oppaisiin lääketieteellisen osuuden ja Suomen Syöpäpotilaat vastaa oppaiden toimittamisesta, kuvituksesta, taitosta ja painosta. Oppaat ovat saatavilla sekä sähköisenä että painotuotteena. Tuki ry maksaa kirjoittajille ja päivittäjille kirjoituspalkkiot. Kaikista muista kuluista vastaa Suomen Syöpäpotilaat ry. Syöpäkeskus saa tilata vain postikuluilla tarvitsemansa määrän kaikkia Suomen Syöpäpotilaat ry:n tuottamia oppaita, myös niitä, joita ei ole tehty klinikan kanssa yhteistyössä.

Laitehankinnat, lahjoitukset ja tapahtumat

Yhdistys jatkaa laitehankintojen tekemistä resurssiensa puitteissa. Se jakaa edelleen kahvilippuja potilaille, jotka joutuvat odottamaan hoitoihin pääsyä tai kuljetusta sekä huolehtii osastojen ja odotustilojen kukittamisesta joulun aikaan. Henkilökunnalle se lahjoittaa kerran vuodessa joulujuhlassa stipendejä, vuonna 2018 lahjoitettiin 5 stipendiä. Osastot saavat itse ehdottaa ja valita keskuudestaan stipendien saajat.

Hufvudstadsbladet lahjoitti jälleen lehden vuosikerran Syöpäkeskuksen potilaiden luettavaksi. Tukiyhdistys toimittaa lehden vuodeosastoille ja aulatiloihin. A-lehdet/Apu ja Otavamedia lahjoittivat valikoiman aikakauslehtien vuosikertoja Syöpäkeskuksen potilaille.

Kesko Oy lahjoitti hematologian klinikan osastoille kuntopyörän, crosstrainerin ja soutulaitteen.

Sytomyssy-HUS-ryhmä on tehnyt vapaaehtoistyönä osastojen potilaille sytomyssyjä, pipoja, ym. kudontatöitä ja heitä on tuettu lankakuluissa.

Hankimme Syöpäkeskuksen osastoille v. 2018 mm. retkisänkyjä omaisille

Helmikuussa Syöpäklinikan Tukijat muisti potilaita Maailman Syöpäpäivänä 4.2. leivoksin.

Joulukuussa järjestimme Syöpäkeskuksessa kampanjan, jossa tarjoilimme glögiä ja jaoimme tietoa yhdistyksestä.

Syöpäkeskuksen joulujuhlaan lämpimän tervehdyksensä toi yhdistyksen perustaja, ministeri Elisabeth Rehn. Syöpäklinikan Tukijat järjesti Astrid Swanin esiintymisen joulujuhlaan sekä muisti juhlassa esiintyneitä lapsia joulupussukoin. Tukijoiden hallitus jakoi stipendit tunnustuksena erityisen hyvästä hoidosta ja potilaiden huomioimisesta. Tukiyhdistys somisti Syöpäkeskuksen vuodeosastoja joulukukilla. Kukat tähän lahjoitti Stockmann.

Laite- ja tavaralahjoitusten lisäksi yhdistys on saanut tilikauden aikana lahjoituksia yksityishenkilöiltä 25.650 euroa. Jäsenmaksutulot olivat 910 euroa.

Tukijoiden hankinta

Jatkamme edelleen toimintamme tukijoiden hankintaa. Toimintaamme ovat tukeneet sekä yritykset, että yksityiset henkilöt, jotka ovat lahjoittaneet syntymäpäiviensä tai muiden juhlien tuoton yhdistyksellemme.

Jatkamme myös tukijäsenten hankintaa. Pidämme heihin yhteyttä tapahtumien ja sähköisten jäsenkirjeiden sekä Facebookin välityksellä. Vuonna 2018 uudistettiin yhdistyksen sääntöjä ja yhdistyksen nimi muutettiin jo yleisesti käytössä olleeksi Syöpäklinikan Tukijat ry – Understödare för Cancerkliniken rf (ent. Syöpäklinikoiden ja syöpätautkimuksen tuki ry – Understödsföreningen för cancerklinikerna och cancerforskning rf).