Rekisteri- ja tietosuojaseloste

EU:n Yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Päivitetty 16.9.2018

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Syöpäklinikan Tukijat ry, Helsinki

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Puheenjohtaja: Ann Selin, syopatautienklinikan.tukiry@kolumbus.fi

Sihteeri: Mari Kiljunen, syopatautienklinikan.tukiry@kolumbus.fi

REKISTERIN NIMI

Syöpäklinikan Tukijat ry:n jäsenrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Syöpäklinikan Tukijat ry:n jäsenyyden hoito ja ylläpito, yhdistyksen hallituksen tervehdysten/tiedotteiden sekä vuosikokouskutsujen materiaalin toimittaminen

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • nimi
  • osoite
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • jäsennumero
  • jäsenmaksun suoritustiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä sähköpostitse, verkkolomakkeella, puhelimitse tai muulla tavalla. Jäsenmaksun suorittamispäivämäärä ja summa saadaan pankista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilön nimi ja osoitetietoja, myös sähköpostiosoitteet, voidaan luovuttaa painotalolle mikäli yhdistyksen jäsenille painetaan Syöpäklinikan Tukijat ry:n toimintaan liittyvää materiaalia.

TIETOJEN SIIRTO EU:N JA ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SÄILYTYS, ARKISTOINTI, HÄVITTÄMINEN JA SUOJAAMINEN

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jäsenellä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sihteerille.